Envelliment

Un dels processos que marcarà el caràcter d'un vi és el seu envelliment. Descobreix els diferents tipus d'envelliment que es poden aplicar a un vi: envelliment en bótes, dipòsits de ciment, àmfores, ...

Un dels processos que marcarà el caràcter d'un vi és el seu envelliment. Descobreix els diferents tipus d'envelliment que es poden aplicar a un vi: envelliment en bótes, dipòsits de ciment, àmfores, ...