Regal de benvinguda: transport gratuït + sacacorchos Pulltexper a primeres comandes de més de 69€. Fes servir el cupó BIENVENIDA

1-Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades personals és Decántalo Vinos, S.L., (en endevant, “DECÁNTALO”), amb N.I.F. B-65335606 i domicili al Calle Puig i Cadafalch 26 - 08191 - Rubí (Espanya).

L'informem que la titularitat del Lloc Web de https://www.decantalo.com/ (en adelante, “el Lloc Web”), és de DECÁNTALO.

L'accés i / o ús del Lloc Web, li atribueix la condició d'Usuari (des d'ara, l' "Usuari"), i implica l'acceptació, des d'aquest accés i / o ús, de la present Política de Privacitat.

L'Usuari podrà contactar amb DECÁNTALO a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]

2-Per què DECÁNTALO està legitimat per dur a terme el tractament de dades?

DECÁNTALO està legitimat per tractar les seves dades per poder dur a terme la correcta prestació dels serveis que l'Usuari hagi sol·licitat.

DECÁNTALO es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

La present Política de Privacitat regula l'accés i l'ús al servei (en endavant, el “Servei”) que DECÁNTALO posa a disposició de l'Usuari interessat en els serveis i continguts allotjats en el Lloc Web.

En aquest sentit, les bases de legitimació utilitzades per DECÁNTALO per al tractament de les dades dels usuaris són:
(i) El consentiment dels Usuaris al tractament de les seves dades personals; i / o
(ii) L'aplicació a petició de l'Usuari de mesures precontractuals o el manteniment d'una relació contractual.

Pel que fa a el punt (i), l'Usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un missatge a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]  sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

3- Quines són les finalitats del tractament de les seves dades de caràcter personal per part de DECÁNTALO?

Les seves dades de caràcter personal demanades per DECÁNTALO podran ser utilitzats per a les següents finalitats, segons el consentiment atorgat en el formulari de registre corresponent:

(i) La correcta prestació dels serveis per part de DECÁNTALO.
(ii) La tramesa de comunicacions comercials perfilades per part de DECÁNTALO sobre els seus propis productes i serveis, mitjançant carta, telèfon, correu electrònic, SMS / MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents.

4-Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris i dades de menors

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a DECÁNTALO qualsevol modificació de les mateixes.

L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se DECÁNTALO el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5-Conservació de les dades

La protecció de la privacitat i de les dades personals dels Usuaris és molt important per a DECÁNTALO. Per tant, DECÁNTALO fa tot el possible per evitar que les dades de l'Usuari siguin utilitzades de manera inadequada. Només el personal autoritzat té accés a les dades de l'Usuari.

DECÁNTALO conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre l'Usuari no revoqui la seva voluntat de donar-se de baixa dels serveis de DECÁNTALO.

Posteriorment, en cas de ser necessari, DECÁNTALO mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

6-Drets de l'Usuari en relació amb les seves dades

L'Usuari té dret a
(i) Accedir a les seves dades personals.
(ii) Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes
(iii) Sol·licitar la seva supressió.
(iv) Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
(v) Oposar-se al tractament de les seves dades.
(vi) Sol·licitar la seva portabilitat.
(vii) No ser objecte de decisions individuals automatitzades.

L'usuari pot exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu electrònic [email protected] indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu D.N.I.

L'usuari pot també enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça: Carrer Piquer 6, 08004, Barcelona, (Espanya).

La comunicació adreçada a DECÁNTALO haurà de contenir la següent informació:
- Nom i cognoms de l'Usuari; fotocòpia del seu document nacional d'identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l'Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L'autoritat de control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

L'usuari pot també enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça: Carrer Piquer 6, 08004, Barcelona, ​​(Espanya).

7-Seguretat de les dades

La protecció de la privacitat i les dades personals dels Usuaris és molt important per a DECÁNTALO. Per tant, DECÁNTALO fa tot el que està en la seva mà per impedir que les seves dades s'utilitzin de forma inadequada, permetent l'accés a elles únicament a personal autoritzat.

DECÁNTALO manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d'acord amb la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del Lloc Web sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

DECÁNTALO es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

8-Preguntes

Si tenen alguna pregunta sobre aquesta Política de privadesa o el tractament de les seves dades preguem que es posi en contacte amb DECÁNTALO mitjançant correu electrònic dirigit a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]

9-Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament d'aquests per part de DECÁNTALO, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.